Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Banach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Introstrefa Marzena Banach z siedziba w Andrespolu przy ulicy Rokicińskiej 105f.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje: a) imię i nazwisko; b) dane teleadresowe ( adres e-mail, telefon kontaktowy).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Introstrefa Marzena Banach, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, pracownicy Introstrefy w ramach świadczonych usług.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
7. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
8. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt adres e-mail kontakt@introstrefa.pl
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych nie dojdzie do zawarcia umowy zlecenia. Nie dojdzie do świadczenia usług.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.